2 A new life


Panikattack -symptom
17/05/2008, 10:16
Filed under: Familj

En panikattack karakteriseras av en hastig utveckling av flera av följande symptom, vilka når en intensitetstopp inom 10 minuter:

  • Ökande subjektiv anspänning
  • Bröstsmärta eller obehag, hjärtklappning, ”bultande hjärta”, takykardi
  • Svettningar, frossa, värmevallningar
  • Darrningar, skakningar
  • Kvävningskänsla eller andningsvårigheter
  • Illamående, ”fjärilar” eller orolig mage
  • Yrsel, svimningskänsla
  • Overklighetskänslor
  • Domningskänslor
  • Rädsla att dö, förlora kontrollen eller ”bli galen”